Du är en festis

SF sammanställt det sammanlagda resultatet från de åtta undersökningar som gjordes 2003. De tio filmer som fått högst erinran är:

Varumärke, filmnamn, erinran*

1. Festis, The Case, 97 procent
2. Vodafone, Live Brats Cannes och Ramses, 96 procent
3. Billinge Ost, 94 procent
4. Levis, Swap 93 procent
5. Nike, Stickman basket, 92 procent
6. Kondomanvändningskampanj, 91 procent
7. EA Games, Sagan om konungens återkomst, 90 procent
8. Nike, Chair, 90 procent
9. Infogrames, Enter the Matrix, 88 procent
10. Nike, Stickman frisbee, 88 procent
(* Procenttalet anger hur många av de tillfrågade som dagen efter visningstillfället säger sig minnas filmen. Siffrorna anger total erinran, det vill säga både de som minns filmerna spontant och de som minns med hjälp av att företagets namn nämnts.”)
(Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *