TV-reklamens framtid

Reklamfinansierade tv-stationer har hittills klarat sig förvånansvärt bra ekonomiskt trots en fragmentisering av publiken och en schizofren lokal annonsmarknad. Men kommer man att även klara sig när den fruktade digitala videospelaren (DVR) slår igenom? En DVR t.ex. TiVo kan spela in automatsikt på hårddisk och dessutom sortera bort reklamavbrotten. Detta beräknar man att 60 % av DVR-tittare också gör. Wall Street-analytikerna SG Cowen menar i en rapport att de tv-bolag som inte inser detta i tid riskerar mycket. När hälften av alla hushåll har en DVR blir en tv-station ”bara en pinne i marken” eftersom den enda intäktskällan är reklamen säger vice ordförande Garth Ancier i Warner Brothers. Vid årsskiftet hade endast tre procent av de amerikanska tv-hushållen – 1.548.000 – en DVR, men allt som priserna faller och satellit/kabeloperatörer marknadsför DVR ofta kombinerade med boxarna så räknar man med en kraftig ökning i likhet med annan konsumentvänlig ny teknik. Prognosen är 23,6 miljoner DVR-abonnenter i USA 2007. (Public Access 04/1)

Samma sak säger Faith Popcorn (läs här).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *