Kanal 5 kör alkoholreklam

Kanal 5 har beslutat att börja att sända alkoholreklam men då efter klockan 22. Detta beslut beror på att reklambranschen ser hur relgerna börjar luckras upp och att det finns pengar att tjäna:

– Det är klart att det finns en del pengar i alkoholreklam. I nettopengar för hela marknaden skulle jag tippa att det rör sig om 30-40 miljoner kronor.”

Jonas Sjögren på Kanal 5.

Däremot kommer vi ännu inte få se de mer “reklamiga” spottarna för sprit:

– De hårda måttfullhetskrav som finns kring alkoholannonsering kommer vi att beakta in i minsta detalj. Vi kommer snarare att vara lite hårdare än vi behöver vara när det gäller utformning och placering av reklamen.

(Resumé)

Däremot har Kanal 5 valt att låta Alkoholkommiténs filmer endast visas efter 19.30 eftersom Jonas Sjögren menar att ironin inte är helt framträdande i dem. Självklart blev Alkoholkommitén purkna:

– Jag förstår inte riktigt hur man kan se våra filmer som alkoholpositiva. Det är väl i och för sig bra att Kanal 5 har en kritisk inställning till alkoholbudskap. De borde titta över vad de sänder ut för program,”

Karin Rågsjö på Alkoholkommittén. (Resumé)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *