Reklam och kön

“Reklamens uppgift är att effektivt sälja produkter till en väl definierad målgrupp där kön är en av de viktigare variablerna för hur tilltalet ska utformas.”

I en ledare ifrågasätter Stefan Wahlberg vänsterns och feministernas syn på reklam. Varför är reklam byggd utifrån att det finns kvinnligt och manligt? Vänstern vill lagstifta mot könsrollskonserverande reklam men som Wahlberg påpekar: om man inte får göra reklam som tilltalar målgruppen är det helt meningslöst med reklam i allmänhet. (Resumé)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *