Hårdare regler för sponsorssamarbeten

Textreklamkommitén har valt att titta på de samarbeten som ofta sker mellan ett media och ett företag, där det många gånger står att man samarbetat med ett visst företag i en artikel om just det företagets produkt.

Lars J Eriksson i Textreklamkommitén förklarar: “I samarbete med’ är för otydligt. Har företaget stödköpt annonser, finansierat en del av upplaga eller skänkt produkter att lotta ut? Ser samarbetet ut på något annat sätt? Det måste vara tydligt för läsaren. Kan man inte leva upp till kraven på självständighet och redaktionell integritet bör materialet annonsmärkas’.

Utöver detta anser man också att användande av experter knutna till produkten inte heller är etiskt riktigt och bör undvikas.
(Dagens Media)

Det intressanta i det här är att Textreklamkommitén ligger efter. För problemet är inte samarbeten som ändå märks ut – problemet ligger i de, oftast mer B2B-inriktade, publikationer som säljer sin förstasida att göra annons av: det mest vågade exemplet är Avanza som köpte hela DI’s förstasida och gjorde den som en vanlig förstasida men där allt innehåll var säljdrivande för Avanza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *