Nästan alla svenska företag har access

Nästan alla svenska företag med mer än tio anställda är uppkopplade mot Internet. Mest används Internet till informationssökning och att göra research på kunder och leverantörers hemsidor. 69% av alla företag i undersökningen har en egen hemsida vars mål är att marknadsföra och informera om företaget. En fjärdedel ger olika åtkomst till extra information såsom tillgång till databaser och liknande. (IDG.se och SCB)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *