Sexig DVH

mpreis3.jpgDet kallar jag slogan för en DVH-kedja: The Seriously Sexy Supermarket. Det är österrikiska kedjan Mpreis som satsar på att positionera sig som en sexig dagligvarukedjehandel. De positionerar sig också genom att satsa på ny arkitektur som inte liknar andra dvh-lador. (Supermarket / Market)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *