Reklam för kollektivavtal

Hotell- och restaurangfacket har kommit på ett sätt att bygga någon sorts positivitet runt deras oerhört hårdföra kampanjer runt att tvinga restauranger till kollektivavtal: de ska göra reklam för restauranger som har kollektivavtal. (DN – Ekonomi)

Problemet för facken när det gäller kollektivavtalen är att den hårdföra kampen liksom en reklamkampanj för restauranger med kollektivavtal kan slå tillbaka. Det som facken många gånger misslyckas med är att kommunicera vilken nytta ett kollektivavtal har för individen.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *