2 thoughts on “Listan

  1. Dabitch

    hahahaha – dom andra var säkert bara på väg till systembolaget och diverse andra butiker för att preppa jul/nyår.

    Gott nytt förresten. Är jag först i år med kommentar? :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *