You Tube en videokopia av Napster?

Analysfirman Forrester menar att You Tube kommer att sluta som Napster: stämda och sedan ointressanta som uppköpskandidater.

Now I tell this fable because now, more than five years later, YouTube is in an analogous situation. YouTube is romancing media companies, just as Napster was. YouTube will take down copyrighted content if you complain, just as Napster would. And YouTube’s model is based on masses of material available without regard for copyright status, just as Napster’s was.

So, mark my words, YouTube will get sued. And it will lose.

Däremot menar många kommentatorer att Josh på Forrester har fel. Skillnaden är att den icke-kommersiellt skyddade delen av You Tubes innehåll är både större och intressantare än det som fanns på Napster-nätverket. (Devices, Media, And The Future Of Everything)
Tidigare har dock Marc Cuban, som skapade HDnet, menat att den som får för sig att försöka köpa upp You Tube är en idiot eftersom de kommer att bli stämda för upphovsrättsintrång. Framförallt sätter han också spotlighten på det faktum att användargenerat material knappast är det bästa för reklam och varumärken:

But do you want your advertising dollars spent on a video of Aunt Jenny watching her niece tap dance?

(CNET News.com

Om Cuban visar på ett problem för annonsörer på You Tube pekar IDC:s experter på att You Tube knappast kan välja någon annan väg än att försöka skapa intäkter via annonsering och samarbeten. Men, som Josh Martin påpekar, är detta något som användarna inte nödvändigtvis gillar. Det finns fortfarande en syn på nätet som en “fri” plats och dubbelheten i att You Tube väljer att lägga ansvaret för copyrighten på användarna samtidigt som de väljer att ekonomisera sig med annonser minskar såväl credd som förtroende.

Eventually, the paradigm will shift, where viewers accept watching advertisements to support their free video[…] ((Något som vissa undersökningar visat och som sajten iFilm använt sig av en längre tid.))but not likely quickly enough for YouTube to reinvent itself in the short term.

(CNET News.com)

Tips via IDG.

Två saker kommer jag att tänka på: Web 2.0 känns mer och mer som en repris av IT-bubblan i slutet av nittiotalet. Och tyvärr verkar investerarna inte lärt sig hemläxan. Och onekligen finns det stora strategiska problem för varumärken att försöka samarbeta med sajter som bygger på användargenererat material. Samtidigt som behovet av kontroll av varumärken blir större och större på grund av dess ökande värde så sker en utveckling där just kontroll blir svårare och svårare att hålla när det gäller annonsering.
Samtidigt gör det här åter frågan om copyrightlagstiftningen intressant. I en digital verklighet försöker företag skydda sig själva genom att hänvisa till en lagstiftning som har sin grund i en analog verklighet. Detta problem lyfte [[Nicholas Negroponte]] redan i mitten av nittiotalet men tyvärr är lagstiftningen mest att se som en sorts släpande back på utvecklingen.

Beta Alfa har hittat lite info om YouTube:

  • 45 terabyte filmer
  • 70 % amerikaner
  • 2000 stycken uppladdade av Christy Leigh Stewart
  • Sammanlagd tid för användarnas tittande: 9305 år

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *