Ekonomiska tendenser

Lite ekonomiska tendenser:

TCO spår en BNP-ökning på 4,4 procent i år och 3,8 procent nästa år. I decemberprognosen spådde TCO en BNP-ökning på 3,2 procent 2006 och 2,5 procent 2007.
Samtidigt spår TCO att den öppna arbetslösheten uppgår till 5,2 procent i år och 4,8 procent nästa år. KPI beräknas öka med 1,5 procent i år och 1,8 procent nästa år.
Den privata konsumtionen väntas öka med 3,3 procent i år och 2,8 procent nästa år.
De fasta bruttoinvesteringarna väntas öka med 6,3 procent i år och 4,2 procent nästa år.

N24.se, DN – Ekonomi.

En lagom tempererad ekonomi med hög tillväxt i förhållande till inflationen, så kallad guldlocksekonomi, har varit huvudskälet till börsrallyt som fick ett abrupt slut i maj.
Nu dominerar en oro för att inflationen är för hög eller att tillväxten är för låg.

DI.se

Sysselsättningsindex, andelen som tror på minskad arbetslöshet minus de som tror på stigande arbetslöshet det kommande året, steg till plus 2,2 i maj jämfört med plus 0,8 i april.

DI.se

Reporäntan, som nu höjs från 2,0 till 2,25 procent, kan alltså hamna högre än 2,75 procent till nyåret 2006/07 och än 3,25 procent till juni 2007, vilket är den nivå som marknaden har förväntat. Skälet till eventuella fler räntehöjningar skulle i så fall vara att Riksbanken ser behov av att dämpa prisutvecklingen eller att man har blivit mer oroad över hushållens skuldsättning och uppgången i huspriserna.

DN – Ekonomi, DI.se

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *