Nobben för reklam

Det visar sig att det är flest stockholmare som säger Nej tack till direktreklam. Jämfört med övriga landets arton procent som säger ifrån reklam så är det hela 33 % i Stockholmsregionen som sätter upp “reklam undanbedes” på sin brevlåda. (DN – Ekonomi)

Är det egentligen så konstigt att Stockholmarna är de som “Nix:ar” och “Reklam Nej tack:ar” mest? De är utsatta för mest reklam av alla – Stockholm har Sveriges högsta reklamdensitet. Tunnelbana, en outdoorscen som används oerhört mycket och på ett mycket påträngande sätt. Att många Stockholmare därmed väljer att försöka slippa en del reklam – den del av reklamen som de faktiskt kan styra över – är knappast underligt. Jag tror precis som VDn för Swedma att man måste selektera reklamen mer – men jag menar att den måste selekteras mer generellt. Oavsett vilket format det handlar om måste vi i branschen bli bättre på att hitta rätt målgrupp vid rätt tidpunkt med rätt erbjudanden.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *