Gerilla go well

Tele 2s IP-bolag Parlino har nu “avslöjat” att det var deras gula tomtar. Ett väl genomfört gerillajobb:

Jag tänker inte gå ut med några siffror, men vi har fått väldigt mycket för den summan vi betalade. Det var också lite en förutsättning för oss. Som en liten uppstickare måste vi våga vara originella.

(Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *