Bekräfta mina teser

Äntligen är det någon som säger det flera av oss sagt länge:

Försäljningen i toppen och botten av konsumentmarknaden ökar snabbt på bekostnad av mellansegmentet.

I boken Treasure Hunt : Inside the Mind of the New Consumer tas “timglas”-modellen upp enligt Supermarket. Följdaktligen en bok att köpa och läsa för att bekräfta ens egna teser.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *