Att blogga på företaget

Marcus Mc Kinley på blogrelation.com intervjuar Hans Kullin om företagsbloggande. Spännande eftersom Hans också tillhör en av Sveriges bästa mediabloggar, Media Culpa, och som hållit på minst lika länge som Researcher. Initialt mål var:

Vi ville närma oss rekryteringsmålgruppen och ge dem en bättre bild av vad det innebär att vara jurist på en av världens största advokatbyråer. Detta var vår utgångspunkt.

Senare fick de inse att de behövde revidera det målet.

Tyvärr har blogrelation.com lagt ned utan att arkivera bloggen någonstans på nätet.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *