Ryanair flyger vilse

A. von Achtersnurra ger mig info över vad jag bara i ögonvrån sett under kvällen. Ryanair har blivit stämda av Freivalds och Persson eftersom företaget använt en bild av dem och bredvid skrivit “Dags att fly landet?”.

null

Ryanairs Nordenchef Lotta Lindquist-Brosjö är nästan komisk när hon skriver:

Den här stämningen är ett totalt slöseri av svenska skattebetalares pengar och ännu ett exempel på regeringens försök att förhindra fri konkurrens inom flygindustrin.

Nej, tyvärr Lotta Lindquist-Brosjö: det hela handlar om Sveriges lagar. En lag som heter PUL, och hur bilder får användas i reklam (Lag om namn och bild i reklam (1978:800)) där det inte är svårt att förstå att namn och bild av personer får endast användas efter personernas samtycke. Reklam är inte opinionsbildning. Ryanairs försök att leka rättshaverister havererar direkt. Någon reklamare bör gå och söka nytt jobb, och marknadschefen på svenska delen av Ryanair bör åtminstone gå en kurs i immateriell rätt.

När jag läser Beta Alfas postning om Ryanair vs GP och Freivalds tänker jag på att det hela egentligen är värst för Nyköpings kommun. Deras avtal med Ryanair innebär att de i mångt och mycket är varumärkesfångar hos Ryanair och deras namn används i mycket av företagets marknadskommunikation. Och nej, all publicitet är inte bra publicitet.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *