Rätt världsbild och rätt story

Seth Godin tar upp oerhört viktiga saker:

1. Do the work necessary to be sure that your perception of the world is similar to the world as it is.
2. Create the stories (and the experiences to back them up) that change the world as it is.

Han menar att de flesta marknadsförare misslyckas med den första genom att blint stirra på det de vill själva. Genom att inte se andra än sig själva förlorar de kunskapen om den verklighet som konsumenterna lever i – och därmed misslyckas de även med den andra delen:

Your story has to be grounded in the worldview of your intended audience.

(Seth’s Blog via Beta Alfa)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *