Liten andel onyttig mat i dr

Jag tycker personligen att såna här undersökningar är rätt ointressanta och mest visar på att Sverige fortfarande försöker vara kvar i någon sorts pseudo-stalinistisk planekonomi. Dock – Sveriges Konsumentråd, med stöd från Svenska Konsumentverket och Nordiska Ministerrådet, och ett antal medieforskare vid Lunds universitet har skapat ett OHM-index, alltså OHälsosamMatindex och har mätt andelen direktreklam där mat som anses ohälsosam förekommer och kommit fram till att 26 % av reklamen innehåller mat som kan klassas som ohälsosam. Enligt Helena Sandberg, filosofie doktor i mediekommunikationsvetenskap, är mycket av reklamen riktad mot barn – eftersom det är barn på bilderna. För, enligt henne så

Det förekommer barn på bilderna i 40 procent av all direktreklam och det är lite skrämmande då vi vet att barn attraheras av andra barn.

(Dagens Media och Newsdesk)

Det är här nog den största icke-nyhet på senaste tiden. 26 % är inte speciellt mycket – om det inte är mer “ohälsosam mat” som marknadsförs via dr är det väl snarare så att dagligvaruhandeln sköter sig. En fjärdedel är ingen överhängande fara. Vad anser Sveriges Konsumentråd vara vettigt? 1 %?
Och Sandbergs uttalande om att barn attraheras av andra barn är en smula vridet – det är inget som säger att barn attraheras mer av att se andra barn. Det som snarare är intressant är väl att vuxna, dvs. den som gör inköpen, faktiskt kan bli påverkad av att se lyckliga, glada barn i reklamen (det är ju liksom hela idén…). Fr a får jag heller inte ihop hennes siffror: om det förekommer barn på 40 % av bilderna – men endast 26 % av maten är ohälsosam så måste det ju vara en stor del av barnen som gör reklam för hälsosam mat. Det hela luktar reklamanimositet.
Roligast är dock Newsdesk rubriksättning: Uppemot 26 procent av matreklamen är onyttig! *asg* Det förklarar väl hela undersökningen – reklamen är onyttig, och då tar man till helt ointressanta siffror för att bevisa det :)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *