Content Development

Frågan om varje varumärke i en portfolio behöver sin egen sajt/domän är alltid svår att lösa. En möjlighet är att ha separata undersidor för varje varumärke, där allt är byggt på corporate-varumärket. Eller så väljer man att separera varje varumärke och på det sättet få en bättre träffbild när det gäller varje varumärkes specifika målgrupper.

Coca Cola har gjort så med sina olika varumärken: Vanilla Coke har en egen såväl som Diet Coke. (ClickZ / Content Dev.)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *