One thought on “Fält som stortavlor

  1. Tomas Nihlén

    Lite dubbel inställning till det fenomenet. Å ena sidan så känns det kreativt och kul, men å andra sidan så tror jag att stora delar av befolkningen är “reklamtrötta” och vill inte utsättas för reklam på ytterligare ställen. Så frågan är hur positivt det tas emot av människor i allmänhet.

    Men som sagt kreativt och snyggt var det.. :)

    T – http://www.trendency.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *