Axe på kroppen på fler sätt

Manolo.se berättar att Axe tänker brand-stretcha och även släppa en line med kläder. Det är intressant men knappast nytt. Däremot är det möjligen förvånande att det just är Axe som väljer att bli en del av modesvängen även inom klädsegmentet.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *