Mer annonser, mer tidningar

Tidskriftsförlagen tror på ett ännu bättre 2006 när det handlar om annonsförsäljning. Och förlagen satsar stort på nya titlar. Men det kan också vara tveeggat – fler titlar innebär större konkurrens om annonspengarna. (Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *