Tidning om give-aways

AGI startar en tidning helt inriktad på profilproduktbranschen. Först var den tänkt att bli en bilaga till AGI men intresset från annonsörerna var så stort att den fick knoppa av sig till en egen titel. Namnet blir “Exponera” och kommer att ha en upplaga på 7000 ex i första numret. (Cap&Design)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *