För smartare alkoholanvändning…

Via TV-reklam där Hasse Alfredsson medverkar, dr och politikerinformation startar IQ-initiativet nästa våg av alkoholinformation. Den här gången handlar det om alkoholfria arbetsplatser. (Newsdesk)

IQ-initiativet AB är ett dotterbolag till Systembolaget. Till för att sköta alkoholrådgivning och alkoholinformation, och låta bolaget sälja sprit. Det hela gör Systembolagets DearMrB-kampanj ännu mer underlig.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *