Strategiskt varumärkesarbete lönar sig

En undersökning har visat att satsning på varumärkesstärkande marknadsföring och strategisk branding ger ökad lönsamhet. Studien är gjord av konsultföretaget Label Varumärkesutveckling AB i samarbete med Frans Melin, ekonomie doktor i varumärkesstrategi vid Lunds universitet och visar lönsamhetsmarginalen låg nästan dubbelt så högt hos företag med en genomgående strategi med varumärket som bas för kommunikationen.

“Undersökningen visar att företag har störst framgång med en ledningsgrupp som är engagerad i varumärkesarbetet och där man låter hela verksamheten ta sin utgångspunkt i varumärkesstrategin. Dessutom har forskarna kommit fram till att ett decentraliserat varumärkesansvar sällan leder till varumärkesorientering.”

(DN – Ekonomi, Dagens Media och Dagens PS liksom JKL Blog).

“Kungsholmer” tipsar om sajten Brand Orientation Index

Related Posts

One thought on “Strategiskt varumärkesarbete lönar sig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *