Reklamambulans

Gotlands kommun utreder möjligheterna att sälja reklamplats på sina olika räddningsfordon. Räddningschef Jan Bejrum förklarar varför:

“Genom att sälja reklamplatser på brandbilar, ambulanser och helikopter skulle vi kunna dra in en del pengar till den egna verksamheten. Reklamen är ett sätt att få in medel för att kunna investera i ny teknik.”

Det är inte första gången som räddningstjänsten försöker sig på att finansiera olika investeringar med reklam. Enligt newsmaster på Ambulansforum skedde liknande försök för ungefär tio år sen på Gotland och i Ljungby, och liknande saker har skett i Stockholm. (Newsdesk och Ambulansforum)

Det kräver onekligen lite eftertanke när man säljer reklamplatsen – när möter mottagaren reklamen? Självklart vore reklam för brandsläckare lysande på brandbilar medan reklam för Fonus inte är så bra på en ambulans. Jag antar att varenda försäkringsbolag skulle kunna tänka sig köpa reklamplats på räddningstjänstens fordon – personförsäkringar på ambulanser och sakförsäkringar på brandbilarna.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *