Be A Witness – en stoppad awareness-spot

“Genocide is news”

En reklamfilm som handlar om viktiga saker – den i väst fullständigt bortglömda konflikten i Afrika – Darfur. Spoten blev stoppad av de stora TV-nätverken (ABC, NBC och CBS) trots att organisationen bakom, American Progress påpekar att de stora nätverksbolaget under förra året berättade om Darfur i hela 26 minuter. Tillsammans.

Se spoten här Be A Witness (via Ad Jab)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *