Uppåt… nio procent.

Jag har sagt det förut: vi är tillbaka till där vi var 2000. Förhoppningsvis har vi lärt oss någonting. Som IRM skriver:

“Mediemarknaden går på högvarv. Ett allt starkare konjunkturläge ger skjuts åt mediemarknaden som under årets andra kvartal ökar med hela 9 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Det är den starkaste utvecklingen sedan rekordåret 2000.”

Andra kvartalet köptes mediautrymme för 7,3 miljarder kronor, enligt IRMs mätningar. Självklart är det onlineannonsering som procentuellt ökar mest – med hela 36 % och har nu nått sex procent av den totala kakan. Varumärkesdrivande annonsering liksom utbudsannonsering växer också starkt. Mediamixen ökar rakt av – både storstadspress och TV ökar, den förstnämnda för första gången på länge (läs mer: Researcher » Uppåt för SvD). Elisabeth Trotzig på IRM prognosticerar:

“Det allmänna konjunkturläget ser ut att vara fortsatt gott under nästa år vilket håller uppe varumärkes- och platsannonsering. Dessutom är det valår och det kräver reklamutrymme.”

SvD: Rekordtillväxt för reklammarknaden

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *