Tendens: Uppåt för handeln

Detaljhandelns omsättning steg i juli med 4,4 procent mätt i löpande priser. I fasta priser och kalenderkorrigerat steg omsättningen med 8,6 procent, enligt HUI och SCB:s statistik. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,6 procent i löpande priser. Dagligvaruhandeln steg med 3,1 procent.[…]januari-juli steg detaljhandelns omsättning med 3,7 procent, mätt i löpande priser och med 6,5 procent mätt i fasta priser och korrigerat för kalendereffekter. Glädjande nog för konsumenterna sjönk priserna under juli. För hela detaljhandeln med 2,1 procent och för dagligvaruhandeln med 0,9 procent. Mest ökade sällanköpsvaruhandeln. Tar man hänsyn till prissänkningar uppmättes en ökning med 10,9 procent under juli månad. (SvD)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *