Premiumpersonlig

Internetbankerna har slagit igenom. Det har därmed inte inneburit den befarade “kontorsdöden” utan snarare en förändring där enklare tjänster som betalning och liknande mer och mer sker automatiskt medan det satsas på personlig service, längre öppettider och mer personlig kontakt när det handlar om rådgivning i ekonomiska frågor. Bankerna har insett förändringen och det blir fler och fler kontor men med färre anställda. (SvD)

Färre anställda men de som är kvar är med stor sannolikhet mycket mer kunniga och fr a specialiserade på det som de ska ge råd om. Det är knappast någon nyhet att tjänster som personer använder sällan, som kan ses som mer premiuminriktade, mer och mer kräver personlig kontakt. Konsumenten vill känna tilltro till tjänstesäljaren och det innebär fortfarande att den personliga kontakten är viktig.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *