Pfizer tänker bli bättre marknadsförare

Efter de väldigt högljudda diskussionerna om läkemedelsreklam mot konsumenter har Pfizer valt att reglera sina reklaminsatser när det gäller DTC. De tänker följa PhRmas riktlinjer som bland annat innebär att marknadsföringen ska balansera fördelar med nackdelar. En viktig punkt är också att återställa relationen patient-läkare, något som den direkta reklamen mot konsument mer och mer försökt förminska och göra patienten till den som gör läkemedelsval.

“Our advertising is meant to do two things. We want people to be aware of serious medical conditions and our medicines that treat those conditions, and we want to motivate them to talk to their doctors.”

(Ad Age och AdJab)

Related Posts

One thought on “Pfizer tänker bli bättre marknadsförare

  1. Erik

    Jag blev tillfrågad för en tid sedan om att få pressmeddelanden från Pfizer i Sverige. De ville ha koll på bloggar. Är inte det lite konstigt? Får du det?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *