Ny licens ger rätt till fontkopiering

Företaget Fontfonts nya licens ger licenstagaren rätt att använda typsnittet på flera av sina datorer. Det ger också rätt att bädda in typsnitt i pdf-er som skickas till tryckerier, under förutsättning att mottagaren inte bearbetar dokumentet och slänger det efter att det har tryckts. Det är också tillåtet att bädda in typsnitt från Fontfont i icke-kommersiella och låsta pdf-er som man sedan lägger upp på webben. Å andra sidan får man som licenstagare inte byta namn på typsnitt. (Cap Design)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *