L’Oreal får medhåll av MER

Sara aka Hedgehog har fått svar från Marknadsetiska Rådet angående anmälan mot L’Oreals annons i gratistidningen “Vardag och fest”.

Som väntat är svaret mest “blablabla” och L’Oreal får rätt. MER:s argumentation bygger på att se hela annonsen som en helhet och inte på att tolka bilden i sig. (Hedgehog in a storm)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *