Internethandeln ökar

Visserligen är handeln över Internet endast på 1,6 % av den totala svenska handeln (en omsättning på 6,8 miljarder kronor) men den har ökat med 31 % under första tertialen av 2005. Detta enligt HUI och Dagens PS.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *