PR-byråerna ser ljuset

Det är svårt att säga om det är positivt eller negativt att PR-byråerna vädrar guldkantad morgonluft. Branschorganisationen PRecis har gjort en enkät bland 41 av sina medlemsbyråer varav 32 svarade. Budgetar hålls, orderläget är bra och knappt hälften medger nyanställningar det senaste kvartalet och ännu fler tänker nyanställa det närmaste kvartalet. (Dagens Media)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *