Ideell reklam värdig Guldägg?

Rolf van den Brink skriver i en krönika att han anser att kategorin för Ideell reklam inte hör hemma i Guldäggstävlingen. Den ideella reklamen hör inte hemma i Guldäggets förutsättningar:

…”lyfta fram Sveriges bästa reklam och föra svensk reklam framåt” och ge en “hel bransch mod”. Dessutom ska näringslivet “uppleva betydelsen av god kommunikation”.

Om jag förstått hans argument rätt så anser han att kategorin dels grundar sig på reklambranschens egna masochistiska självbild som något “fult”. Dels så får ideell reklam inte tävla i någon annan kategori, vilket enligt RvdB innebär att kategorin är sedd som nånting annat än reklam.

“…sluta hyckla och kasta ut kategorin helt, eller skapa en egen tävling för ideell reklam. Det finns nog något ledigt namn som kan förgyllas med “guld” eller “gyllene” i prefixet. Låt mig föreslå Guldkorset eller Gyllene Glorian.”

(Dagens Media)

Förutom att det är en krönika som verkar vara skriven av herr chefredaktören nyss hemkommen från en blöt Guldäggsfest så tror jag att hans åsikt bär på ett stort fel och ett litet rätt. Det stora felet ligger i att pro bono-reklam ofta handlar om hög kreativitet för rätt låg budget och ett starkt budskap som få kan hävda någonting emot. Som signaturen Deslyx påpekar i artikelns kommentarer: “Orsaken till den egna klassen är att kommunikationen MOT tortyr, svält och barnporr lätt blir så mycket starkare än den reklam som ska få oss att välja rätt potatismos eller kopiatorpapper..
Det lilla rätt som Rolf har är det problem som kategoriindelningen kan ge i framtiden när åsiktsreklam, oavsett om den är fullt ut betald eller pro bono, blir vanligare och vanligare – hur ska bidragen då kategoriseras?
Jag tror snarare att lösningen ligger i att skilja mellan “produkt/tjänstereklam” och “åsiktsreklam”. Det skulle innebära att det även inom åsiktsreklamen kan bli utrymme för olika reklamformat (ex. Amnestys “Var god stör”-kampanj – kampanj 1 och kampanj 2) istället för att alla reklamslag är ihoptovade i en kategori.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *