Minusresultat för Journalistförbundet

Om alla ekonomijournalister är medlemmar i Journalistförbundet blir åtminstone jag orolig för vad de egentligen har för kunskaper om ekonomi. Resultatet för år 2004 visar vinst men det är på grund av reavinster på över 12 miljoner från försäljning av fondandelar.

Problemet är att förbundet visat stora minusresultat ända sedan 2001 utan att något egentligen gjorts. Ackumulerat blir förlustsiffran 30 miljoner på fyra år.

Förbundsordförande svarar väldigt vagt om vad som måste göras. Agneta Lindblom Hulthén menar dock att det är slut på osthyvlandet av kostnader – nu blir det hela verksamheter som skärs bort. (Journalisten.se)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *