Avkoppling, Näring och Gemenskap

I vår bransch är det vanligt att lunchen intas vid skrivbordet. Kanske kan någon få lite inspiration hos Lunchfrämjandet. Eller lära sig lite om hur man använder positiva tips och idéer som PR för sina egna intressen.

Bakom stiftelsen Lunchfrämjandet står SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare), LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), Martin Olsson HAB, Accor Services/Rikskuponger AB och Svensk Köttinformation. Deras vision är långtgående och politiskt korrekt:

” Den övergripande målsättningen för Lunchfrämjandet är att främja en positiv lunchkultur i Sverige. Vi är övertygade om att lunchen är ett verktyg i arbetet med att skapa arbetsmiljöer och företagskulturer, som på lång sikt motverkar ohälsa och sjukskrivningar bland personalen på landets arbetsplatser.”

Det hela bygger mycket på att använda idéer från såväl näringslära, psykologi och tjuvåka på “slow city/slow food”-trenden. För projektledning står Jan Berg från skandinaviska PR-firman Geelmuyden-Kiese.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *