TV-bolagen vill få betalt för produktplaceringen

CBS vill tjäna på att ha produkter placerade i sina program. Separata “brand integration”-avgifter kan bli verklighet senare i år.

Redan idag betalar företag stora pengar för att få sina varumärken synliga i rutan. Mark Burnett Productions “luma”-show Apprentice tar närmare fem miljoner dollar för produktplacering. (Ad Age. Läs också MediaPost Real Media Riffs)

Produktplacering är inget nytt. Skillnaden är att förut har det hela varit hårt kopplat till att företag köper mycket reklamtid och kan då “på köpet” få sitt varumärke med i själva sändningen. Det CBS nu vill göra, och många med dem, är att separera de två marknadsföringsformaten och kunna sälja dem separat.

Det här är mycket intressant för branschen – vi måste plocka in ännu ett format och integrera det i mediemixen oavsett hur stort eller litet varumärket är. Produktplacering ses som marknadsföringens överlevnad av många eftersom det finns en hög grad av reklamtrötthet hos konsumenterna. Och program som Oprah och nu också Dr Phil blir mer och mer skapade för att fungera utifrån varumärken som placeras i dem snarare än utifrån ett intresseväckande ämne.

Problemet med produktplacering är att en fullständigt fri sådan skulle innebära att TV-program och filmer fylls med “brandat” innehåll. Till slut blir det för mycket och en reaktion kommer mot produktplaceringen.

Precis som när det handlar om andra “nya” format för marknadsföring, exempelvis word-of-mouth och stealth, bör branschen försöka att självsanera sig mycket snabbt eftersom de nya formaten på många sätt är ett större intrång på den personliga integriteten än mer traditionella marknadsföringsformat.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *