Målgrupp: barn

United Minds genomför en stor konsumentundersökning riktad mot barn 8-12 år. De etiska frågorna anser Marie Söderqvist inte vara svåra utifrån det faktum att barn anses vara en av de stora påverkarna på familjers köpbeslut.

“– Vi säljer kunskap om människor, hur de tänker, handlar och konsumerar. Nu vill vi få kunskap om barn. Förr bestämde pappan vad familjen skulle konsumera, nu är det snarare 10-åringen. Hur har det blivit så här? Hur stor andel av inköpsbesluten styrs av barn? Hur mycket egna pengar har de? Det är frågor vi vill besvara.”

Lunarstorm har i sin tur fått kritik av Etiska rådet för marknadsundersökningar efter att ha gjort en intervjuundersökning mot barn och ungdomar 11-16 år utan att tillfråga deras föräldrar. (SvD)

Kollisionsvarning mellan de som anser att reklam riktad mot barn, indirekt eller direkt, är oetiskt och reklambranschen som inser det som Marie S talar om – att barn har en stark påverkan på köpbeslut oavsett produkt.
Efter att konsumentministern flaggat för ett eventuellt förbud mot reklam för snabbmat riktad mot barn och de olika internationella krav på reglering av reklam inom snabbmatssegmentet finns det en avgrundsdjup spricka mellan den politiska synen och marknadsföringens förutsättningar.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *