Konsumentverket skärper sina krav

Konsumentverket i Sverige har tillsammans med sina nordiska motsvarigheter tagit fram regler för hur reklam för miljövärden och etiska värden ska kommuniceras.

“* Påståendena ska vara tydliga och välbalanserade. Bevis för att de är sanna ska kunna läggas fram i dokumentation.
* Det ska framgå om ett påstående gäller företaget, hela produkten, delar av produkten eller förpackningen. Undersökningsresultat, som används som bevis, ska ha värderats av oberoende expert och det ska kunna styrkas att undersökningar har utförts korrekt.
* Påståendena ska vara entydiga och lätta att förstå. Allmänna begrepp som “miljövänlig”, “ekologisk” och “grön” får endast användas om det finns bevis. Begreppet “hållbar” kan inte mätas och får därför inte användas.
* Reklamen bedöms utifrån det helhetsintryck som konsumenten ges.
* Påståenden om ett företags stöd till välgörenhet ska preciseras.
* Egna miljömärken bör undvikas.”

(Dagens Media och KO Pressmeddelande)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *