PVR kan kosta branschen £30 miljoner

£30 miljoner per år i förlorade reklamintäkter när PVR slår igenom på bred fron. Det beräknar Starcom Motive i en ny rapport. ITV planerar att lägga in logotyper i samband med att tittarna spolar förbi reklaminslagen. Jim Stengel hos Procter & Gamble är oroad:

“It’s clear we need new channels to reach consumers. Brands that rely too heavily on mainstream media, or that are not exploring new technologies and connection points, will lose touch.”

Diskussionen om nya sätt att nå konsumenter utgår från de nya förutsättningarna, både tekniska och konsumenternas uttalade reklamtrötthet. Simon Andrews på Big Picture:

“Be that [content] ad-funded programmes, mobile applications and content and broadband content that people seek out and spend serious time with. You don’t get the big numbers you do with old-fashioned mass marketing but you replace quantity with quality.” (Brand Republic via Cup of Java)

Kvalitet istället för kvantitet. Många bedömare menar att massmarknadsföringen är död. Och att nya former av marknadsaktiviteter har kommit, som virals, stealth, gerilla, wom, och även en oerhört stark ökning av produktplaceringar och sponsring, är inte så underligt. Problemet är att reklambranschens kunder inte förstår problemet fullt ut och därmed blir det svårare för byråerna att initiera nya marknadsföringsaktiviteter.
Det intressanta är det som Simon Andrews säger: att marknadsföring kommer att lyckas när den är efterfrågad av konsumenterna. Jag tror att behavioral targeting är viktigt – att hitta de konsumenter som är intresserade av produkten just när reklamen når dem. Människans hjärna bygger på ett avancerat filtersystem och det som man medvetet önskar kommer hjärnan också att, omedvetet, leta efter.
Det som branschen måste göra är att utbilda kunderna i omvärldsanalys – vad är det som faktiskt händer i marknadsföringen. Den nya marknadsföringen kommer ha lägre räckviddssiffror men förhoppningsvis högre effekt genom att vara personifierad och bygga på marknadsföring “just-in-time”.

Related Posts

One thought on “PVR kan kosta branschen £30 miljoner

  1. Mr Hanaga

    Inget att oroa sig för, DRM-maffian är redan på gång. Den oheliga alliansen mellan media och elektronik gör att konsumentens önskemål väger väldigt lätt. redan nu har Time-Warner utvecklat en PVR (Tivo-dödare?) som skall erbjudas kunderna i deras kabelnät. Denna utmärkta produkt gör det möjligt att starta ett program som man kommer in i mitten på från början och inget annat, inget spara, inget överföra till andra medier, inget snabbspola. TiVo har “uppdaterat” mjukvaran och flaggade program kan nu mera inte tas ut på disk eller sparas längre än 14 dagar. Det kommer mer flaggor, t.ex. att allt går att snabbspola utom reklam. Don’t worry ALL OF OUR BASES ARE BELONG TO US.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *