Innehåll och reklam. På samma gång.

“Will they watch your marketing message? You’d better make it entertaining, accessible and exclusive. If it’s all of those things, and users pre-qualify themselves as interested, they’ll link, download, and watch. If not, you’re out of luck — and behind the times.”

Podcasting är ordet. Att media är en viktig del i konsumentens liv men inte den traditionella mass-media som förut varit det som marknadsförare har skaffat sig plats hos. Eller som McDonald’s VD säger:

“Mass marketing is a mass mistake. Practice multi-dimensional, multi-segment marketing… In today’s atomized marketing world…mass marketing mass messages to masses of people via mass media is a mass mistake.”

Målet är att skapa innehåll som är värdefullt för andra att länka till, både när det handlar om ren online-bloggning eller WoM.

If you’re feeding the conversation… the rest will then follow.” (John Battelle)

Exemplet där marknadsföring och media blir samma sak är Amazon. Många som söker sig till sajten gör det inte för att köpa något. De kommer dit för att bli underhållna. Och det genom att Amazon använder sig av efterfrågat innehåll – de har möjligheten eftersom de säljer innehållet förpackat i böcker, filmer etc.

“Must-see marketing” innebär att konsumenterna själva är marknadsförare. (ClickZ / Brand)

Det är ju i grunden viral men med en snyggare fernissa. Nothing new, just another name of the shit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *