1 miljard eller 10

Den svenska kungafamiljenEnligt Mats Urdes varumärkesvärdering av det svenska kungahuset är Carl Gustaf och resten av gänget värda en miljard.

“- Vi blir mer synliga internationellt tack vare kungahuset. Det är ett fantastiskt sätt att kommunicera ett lands kultur, värderingar och historia tror jag knappast att vi kan översätta.”

(Resumé)

Audumbla Pilots (numera go.pilots) gjorde en uppskattning för DI:s räkning och kom fram till siffran 10-15 miljarder. Skillnaden förklaras i att Audumbla räknade in kungafamiljens värde för exportmarknaden medan Urde räknar mediautrymmet kungafamiljen får gentemot vilket utrymme de skulle kunna köpt för apanaget. De 45 miljoner som monarkin kostar i apanage varje år motsvarar vad de stora företagen lägger på reklam varje år. I Sverige. Urde menar att kungafamiljen är mer än bara en symbol utan lägger ett stort mervärde till varumärket Sverige.

Urde menar också att många företag kan lära av kungahuset när det gäller att vårda ett varumärke.

“[Kungafamiljen] är människor som har ett annat perspektiv. De inser att de är en länk i en lång kedja och närmar sig uppdraget med en viss respekt. Ambitionen är att lämna över ett varumärke som är starkare än vad det var när de tog över det. Det är så framgångsrika monarkier har letts.”

Hemligheten är att välja, enligt Urde. Precis som att kungafamiljen väljer att inte synas i vissa sammanhang bör företag välja bort vissa affärer som på kort sikt kan se bra ut men som på lång sikt urholkar varumärket.

Mats Urde ger några varumärkesråd utifrån sina studier av monarkins varumärke:

Släpp kvartalstänkandet – anlägg ett långt tidsperspektiv. Avstå från en affär som är bra i det korta perspektivet men riskerar att skada varumärket på lång sikt.

Förstå och arbeta med dina kärnvärden – vad är det som gör ditt företag unikt? Behandla det dina företrädare har åstadkommit med respekt – att städa ut i för stor omfattning kan skada kontinuiteten och hur målgruppen uppfattar ditt budskap.

Förstå vikten av symboler/varumärken. De mest givande diskussionerna kring vad ett varumärke står för kommer dessvärre ofta först när en kris har uppstått.

Förstå att varumärket är större än du själv – ha ambitionen att lämna ett ännu starkare varumärke och företag efter dig.

(di.se)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *