Ad Hijacking

Att försöka med att pitcha utan att vara inbjuden är dumt. Att göra spec.kampanj på TV för att få ett jobb är nog ännu dummare. Men skam den som ger sig: kolla själv på Project Hijack. (National Post)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *