Vad är det de skriver egentligen?

Eva Mårtensson skriver i Journalisten om språk och berättar om en pensionärsförening som förklarar hur illa ställt det är med språket både hos ungdomar och andra. Hennes slutsats är att det inte nödvändigtvis är fel på användandet av språket utan skillnad i hur olika generationer faktiskt använder olika ord, vilka olika konnotationer man lägger i olika ord.

“Att uttryck sprider sig i vardagens talspråk betyder inte att de genast accepteras i standardspråket. Den som vänder sig till en bred publik i alla åldrar bör alltså ta det lite försiktigt med språkliga nymodigheter. Även pensionärer måste kunna känna att de omfattas av mediernas tilltal. Språkförändringar kräver tid för att etablera sig. Irritationen brukar dö ut i takt med generationerna.”

(Journalisten.se)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *