Population Explosion

Frågan “Hur många använder Internet?” har ständigt varit på tapeten. Ett försök att uppskatta Internetpopulationen har Computer Industry Almanac gjort.

2004: 934 million
2005: 1.07 billion
beräknat 2006: 1.21 billion
beräknat 2007: 1.35 billion

m görs, både från CIA såväl som Nielsen/Nielsen ger en bild av att vi blir många fler. Både på jorden och i den virtuella globala byn. (ClickZ / Stats)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *