Nybilsförsäljningen sjunker

Den svenska nybilsförsäljningen har, trots en begynnande högkonjunktur, sjunkit med två procent jämfört med förra årets siffror.

“Bil Sweden förklarar den svaga utvecklingen bland annat med den politiska osäkerheten kring ekonomiska villkor för att köpa och äga bilar. Det har lagts fram förslag på drivmedelsskatter, fordonsskatter och registreringsskatter från olika håll varför konsumenterna inte vet vad som gäller framöver”

(Dagens PS)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *