Tre faktorer för behavioral marketing

Behavioral Marketing är den stora snackisen i branschen. Det handlar om att nå rätt segment som har ett visst beteende och förutsäga deras reaktion och ha en handlingsberedskap. Tre viktiga faktorer för att verkligen lyckas tar Chang Yu upp i sin artikel:
Allokera budgetmedel – eftersom behavioral marketing både fungerar som relationsskapande och varumärkesbyggande menar han att en stor del av mediabudgeten bör gå till kampanjer som jobbar utifrån bm.
Bättre information om vilka segment som respektive media når – många medier saknar grundläggande information över sin publiks segmentering. För att då kunna hitta rätt beteende och göra ett kluster innebär då stora svårigheter.
Kriterier för framgång – you can’t win them all. Att göra en plan och ett mål för vad som ska räknas som en framgång för en bm-kampanj är nödvändigt för att inte tappa tråden när något klickar.
(ClickZ / Experts)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *