Ett cool job i en pinsam bransch

“My name is Paul Carr and I am the editor-in-chief of an email newsletter. No, spare me your well-intentioned pity. I’m all too aware that – like head chefs for McDonald’s and senior sales directors for Tena Lady – I’m cursed with having a reasonably cool job title in a terribly embarrassing market sector.”

I en kolumn tar Paul Carr upp problemen med att försöka vara en seriös aktör när det kommer till publikationer via email eller marknadsföring via mail.

Hans förslag är att skapa en “double-opt-in” med licens för de som verkligen är legitima aktörer och inte säljer Viagra. (Guardian Unlimited)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *